Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

2017 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Atama Kurası İlanı

      İlimiz Kamu Hastaneler Birliğine bağlı sağlık tesislerinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi (A) bendi kapsamında istihdam edilen stratejik personel hariç sağlık hizmetleri sınıfı personel için, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16.maddesi ile 11/11/2016 tarihinde yayımlanan Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge gereğince, 2017 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Atama Kurasına ait münhal kadroların belirlenmesi, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi için Genel Sekreterliğimizde İl İçi Atama Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır. İlan metni, münhal kadrolar ve il içi atama talep formu ektedir. Eklenen Dosyalar

İl içi atama nakil formu
İlan metni yayın
Münhal yerler