Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

2017 Yılı Haziran - Temmuz Ayı Başvuru, Değerlendirme ve Yerleştirme Takvimi

          23/12/2015 tarihinde Bakanlığımız Makam Onayı ile yürürlüğe koyulan Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi' nin kurum içi yer değişikliği başlıklı 7. maddesinde "(1)Personelin iller arası yer değişikliği her yıl haziran-temmuz döneminde yapılır. Personelin iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde fiilen en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Yıllık izin, hafta sonu tatili ile resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. (2)Atama döneminde, münhal kadrodan fazla başvuru olması halinde , atama talepleri hizmet süresi fazla olandan başlanarak değerlendirilir. (3) İl içerisindeki yer değişiklikleri, döneme ve süreye bağlı kalmaksızın yapılabilir." Hükmü amir olup;


          İlgili yönetmeliğin anılan maddesi kapsamında 2017 yılı haziran-temmuz dönem tayini ile  Birliğimize bağlı Sağlık Tesislerine atanma talebinde bulunmak isteyen personelin, bağlı oldukları Genel Sekreterlikler aracılığı ile (Dilekçesi ve Onaylı Hizmet Belgesi eklenerek) aşağıda belirtilen takvime göre Birliğimize başvuru yapmaları gerekmektedir.


 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI HARİCİ PERSONELİN 2017 YILI HAZİRAN-TEMMUZ AYI BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ.


 

 Sıra  Tarih  Açıklama
 1

1 Haziran 2017 Perşembe – 30 Haziran 2017

Cuma saat 17:00’a kadar

Bağlı olunan Genel Sekreterlik

üst yazısı ile başvuruların yapılması.

 2

3 Temmuz 2017 Pazartesi – 14 Temmuz 2017 Cuma

Başvuruların Genel Sekreterliğimizce değerlendirilmesi.
 3

17 Temmuz 2017 Pazartesi – 28 Temmuz 2017

Cuma Saat 17:00’a kadar

Çekirdek Kaynak Yönetim Sisteminde

(ÇKYS) atamaların sonuçlandırılması.