Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Mali Hizmetler Başkanlığı

 1. Finansal-Mali Analiz Birimi
 2. Konsolide Birimi 
 3. Gider Tahakkuk Birimi 
 4. Gelir Tahakkuk Birimi
 5. Döner Sermaye-Saymanlık Birimi
 6. Satın Alma Birimi
 7. Bütçe Birimi
 8. Enerji Verimliliği Birimi
 9. Maaş Ek Ödeme ve Tahakkuk Birimi
 10. Taşınır Yönetim Birimi
 11. Klinik mühendislik Birimi
 12. Stok Koordinasyon Birimi